DA�mingumo tikrinimas prieA? TA arba atsitikus problemoms su varikliu (per didelis dA�mingumas, per didelis kuro sA�naudos, automobilis a�znetraukiaa�?).

139672_1_238IA?metamA?jA? dujA? juodos spalvos prieA?astis yra didelis kiekis suodA?iA? – tai nepilnai sudegA�, o tik apanglA�jA� dA�l oro trA�kumo ar blogo a�?oras-degalaia�? miA?inio, degalai.

 

buy wellbutrin online philippines. Nuo 1980 iki 2008 metA? pagamintA? automobiliA? dA�mingumo ribinis koeficientas A?iuo metu negali virA?yti 2,5 m-1 varikliams be turbopripA�timo ir 3 m-1 – varikliams su turbopripA�timu. Nuo 2008 metA? registruotiems automobiliams taikoma A?emesnA� ribinA� norma a�� 1,5 m-1.A�$_57

PrieA?asA?iA?, kodA�l variklis dA�mija per daug, gali bA�ti A?vairiA?. Viena galima didelio dA�mingumo prieA?astis, bA�na uA?strigA�s iA?metamA?jA? dujA? (EGR) cirkuliacijos voA?tuvas, kuris nukreipia iA?metamA�sias dujas atgal A? degimo kamerA�. Taip sumaA?inamas kenksmingA? medA?iagA? kiekis iA?metamosiose dujose bei padidA�ja degalA? sudeginimo efektyvumas. EGR voA?tuvas yra valdomas automobilio elektroninio kompiuterinio modulio. A�is apdoroja informacijA�, gaunamA� iA? temperatA�ros davikliA?, ir reikiamu momentu siunA?ia signalA� atidaryti EGR voA?tuvA�.
182A�Jeigu jA�sA? automobilis su turboA?pA�timu, tai juodo dA�mo prieA?astimi gali bA�ti turbokompresoriaus gedimas.A�

JuodA? dA�mA? prieA?astimi taip pat gali bA�ti neteisingai iA?statytas degalA? A?purA?kimo kampas.

Ir, pagaliau, juodi dA�mai gali atsirasti dA�l per didelio kuro siurblio padavimo.

2012-06-10_071322A�1371907787_13-x_3374d6c9A�diesel-car-pro-con1A�vihlopnie_gazi