363701-1000-0A�

A�Naudojant A?iuos termometrus, galima nustatyti blogai veikiantA? automobilio variklio cilindrA�, aptikti A?vairius auA?inimo sistemos bei vaA?iuoklA�s gedimus. Taipogi, juos naudojant, labai greitai patikrinamas katalizatoriaus veikimas.

 

 

TemperatA�ros pokyA?iai yra patikimi kai kuriA? automobilio mazgA? gedimA? indikatoriai. IA? fizikos yra gerai A?inoma, kad esant trinA?iai, padidA�jus slA�giui bei vykstant A?vairiems cheminiams procesams iA?siskiria A?iluma, kurios temperatA�ra gali keistis plaA?iame diapazone. Dauguma A?iA? procesA? galima aptikti ir automobilyje. Kaip pavyzdA?ius bA�tA? galima paminA�ti kuro miA?inio degimA�, stabdymA�, variklio auA?inimA� ir t. t. NeA?iojami bekontakA?iai termometrai gali padA�ti kontroliuoti visA� eilA� fizikiniA? procesA?, vykstanA?iA? automobilyje ir tokiu bA�du aptikti A?vairius gedimus, susijusius su A?vairiais temperatA�ros pokyA?iais.A�ce07ad84b6882d4e727cb4b2f9b8dc7a

Panaudojus nekontaktinius infraraudonA?jA? spinduliA? termometrus, labai paprastai surandami A?vairA�s sugedA� automobilio mazgai. Pakankamai daA?nas reiA?kinys yra nestabiliai dirbantis variklis. Tam, kad nustatyti, kuris cilindras blogai dirba, uA?tenka pamatuoti iA?metimo kolektoriaus kiekvienos atA?akos temperatA�rA�. Jeigu kurios nors atA?akos temperatA�ra skiriasi 40 A�C ir daugiau, tai tas cilindras gali bA�ti nestabilaus darbo prieA?astimi. DidelA� tikimybA�, kad gali bA�ti nesandarA�s A?io cilindro voA?tuvai, sugedA�s purkA?tukas ir t. t.

Kitas labai daA?nas automobilio gedimas a�� staigus automobilio galingumo kritimas. DaA?nas vairuotojas sako, kad jo automobilis a�znustojo trauktia�?. A�io gedimo prieA?asA?iA? iA? tikrA?jA? gali bA�ti labai daug. Viena iA? jA? yra uA?sikimA?A�s katalizatorius. Vienas iA? bA�dA? nustatyti uA?sikimA?usA? katalizatoriA? yra iA?metamA? dujA? slA�gio matavimas iA?metimo vamzdyje.

image_22174A� PraktiA?kai, esant geram katalizatoriui, slA�gis iA?metimo vamzdyje, priklausomai nuo variklio darbo reA?imo, gali svyruoti nuo nuo -0,5 iki +0,5 bar. UA?sikimA?us katalizatoriui, slA�gis iA?auga ir gali bA�ti didesnis, negu 1 bar. TaA?iau kai kuriA? markiA? automobiliams pamatuoti iA?metamA? dujA? slA�gA? nA�ra taip paprasta. A?ymiai paprasA?iau panaudojus nekontaktinA? termometrA� yra pamatuoti katalizatoriaus temperatA�rA� jo A?A�jime ir iA?A�jime. Esant neuA?sikimA?usiam katalizatoriui, temperatA�ra iA?A�jime turi bA�ti aukA?tesnA� negu A?A�jime. A�A? temperatA�rA? skirtumA� sA�lygoja katalizatoriuje vykstantis katalitinis procesas. Jeigu katalizatorius uA?sikimA?A�s, tai katalizatoriaus A?A�jimo temperatA�ra yra aukA?tesnA� negu iA?A�jimo temperatA�ra. Tai nustaA?ius, katalizatoriA? galima paA?alinti.

 

termometru_panaudojimas4 02 raytek_automotive_1 raytek_automotive_2 viagra fedex overnight shipping.